Team Training

DePloegsmid

Onze programma’s worden ingezet als high impact interventies als onderdeel van blended trajecten die de coaches en trainers verzorgen op het gebied van organisatieontwikkeling, leiderschap, teamontwikkeling, verandertrajecten en high performance teams.

Onze aanpak is gebaseerd op het ploegen en smeden. Met het ploegen maken wij het nodige los binnen het team (zichtbaar maken van niet-functioneel gedrag, issues). Zo maken wij de mindset van het team beter geschikt voor het ‘zaaien en ontkiemen’ van nieuw, functioneel gedrag; het in de praktijk brengen van de kennis en inzichten die zijn opgedaan in het voorafgaande traject met de trainer/coach.
Het ervaren van het effect van nieuw, functioneel gedrag versterkt het snappen en begrijpen van de theorie en zorgt voor een dieper besef van het belang ervan.

Het oude niet-functionele gedrag wordt daarbij ‘ondergeploegd’ en dient als voedingsbodem voor de gedragsverandering.

Met het smeden brengen wij het team en de leider(s) dusdanig ‘onder druk’ (verhitten) dat zij open gaan staan voor de gedragsverandering (vormen). Onder druk verdwijnt ‘sociaal wenselijk’ gedrag en krijgen het team en de teamleden inzicht in hun daadwerkelijke gedrag en het effect daarvan.
Het ervaren en voelen van de consequenties van niet-functioneel gedrag en het ervaren van het succes van functioneel gedrag vormt de basis van de blijvende gedragsverandering.

Lees meer
stefTeam Training