Training & Coaching

 

Hoe werken wij samen? Dit is een vraag die vrijwel altijd als volgt  beantwoord wordt:

” Volgens mij gaat het best oké”

Is dit zo??? Of is er winst te behalen als we kritisch kijken?

Kennen we onze teamleden?

Kennen de verschillende kwaliteiten van de teamleden?

Kent iedereen zijn/haar rol binnen het team?

Is bij iedereen het gezamenlijke doel helder?

Wat is de basis van vertrouwen binnen het team?

Zomaar een paar vragen die aan bod komen in onze experience field trainingen.

Aan de hand van verschillende casus proberen wij zichtbaar te maken in hoeverre het team ook een echt team is.

Deze ervaringsgerichte training vind niet plaats binnen de veilige muren van de trainingszaal maar we gaan naar buiten. In de natuur buiten de comfort zone ervaringen opdoen die echt inzicht geven.

Ondanks dat we fysiek bezig zijn is deze training niet zwaar, iedereen kan op zijn/haar niveau meedoen. De opdrachten zijn slechts een metafoor en dienen ervoor inzicht te geven. De opdrachten zijn dus een hulpmiddel en geen doel op zich.

 

  • Elkaar leren kennen op een andere manier en in een andere omgeving/setting!
  • Teamwork/samenwerking
  • Communicatie
  • Vertrouwen en respect

Ook kunnen wij u van dienst zijn met:
Pedagogische Begeleiding
Burn – Out Therapie
Bewegings-Therapie
Personal Training
Team Building & Coaching 

Vraag informatie

 

SAMENWERKENDE PARTNERS:

Situationeel leiderschap in een dynamische omgeving 
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. In veel organisaties moet soms snel worden opgetreden om te anticiperen op hectische en onvoorspelbare omstandigheden.  Om snel en adequaat te kunnen reageren is het essentieel dat medewerkers vrijheid van handelen (met bevoegdheden) krijgen om de ontstane situatie adequaat op te kunnen lossen. Zij hebben namelijk het beste overzicht op de situatie. Leiders op de werkvloer moeten op basis van de input van hun medewerkers snel een zorgvuldige analyse maken daadkracht tonen en knopen doorhakken. De trainers van Mission Command zijn ervan overtuigd deze leiderschapsstijl het meest effectief is in een turbulente en snel veranderende omgeving. Binnen deze stijl bepaalt de leiding ‘wat’ en ‘waarom’ er moet gebeuren. De wijze waarop dat moet gebeuren, het ‘hoe’, laat hij over aan de werkvloer.

Otto van Wiggen en Paul Schmit helpen u verder in dit proces.
http://www.missioncommand.nlWhy
We as leaders realize that the decisions we make impact the sustainable well-being of our employees, organization, society and planet.
ChiFactum helps leaders ultimately transform this realization into focused actions.
How
We are a learning community of leaders.
We train and educate coaches and consultants in facilitating sustainable well-being.
We research the impact of sustainable well-being on organizations and high performance and share our knowledge through our programs.
http://www.chifactum.org
stefTraining & Coaching